Το Δράν

Όροι και προϋποθέσεις

1. Τα μέλη του Δράν, καθώς και όλοι όσοι συνδέονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την ομάδα του Δράν δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα λεγόμενα των γραφόντων και τα άρθρα που αναρτώνται δεν αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές αντιλήψεις τους.

2. Για την αναδημοσίευση των άρθρων των μελών πρέπει να δίνεται η έγγραφη συναίνεση τους.

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού της ηλεκτρονικής  σελίδας του Δράν από τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του κεντρικού συντονιστή.