Το Δράν

Συνεργασία του Δράν με το Δίκτυο Νέων Λάρισας

Τον Απρίλιο του 2022 ξεκίνησε και επίσημα η συνεργασία του Δράν με το Δίκτυο νέων Λάρισας. Με τη συνεργασία αυτή τα μέλη του Δικτύου Νέων Λάρισας θα μπορούν να αξιοποιούν την διαδικτυακή πλατφόρμα του Δράν για να αρθρογραφούν αλλά και για να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές του εκπομπές. Τα μέλη του Δράν από την άλλη θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα μέλη του Δικτύου Νέων Λάρισας για να διοργανώσουν δράσεις και ενημερωτικές ημερίδες, με επιστημονικό περιεχόμενο. Πρόκειται για μια φιλόδοξη συνεργασία, η οποία αναμένεται να βοηθήσει στην εξέλιξη τόσο του Δράν όσο και του Δικτύου Νέων Λάρισας.

Πληροφορίες για το Δίκτυο Νέων Λάρισας

 

Το Δίκτυο Νέων Λάρισας ιδρύθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020 από μια παρέα νέων ατόμων με κοινές ανησυχίες και με ένα κοινό στόχο: να δοθεί στους νέους της Λάρισας ανεξάρτητο, αχρωμάτιστο και πλήρως ακομμάτιστο βήμα για κοινωνική επαναδραστηριοποίηση. Μέσα από εθελοντικές δράσεις, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και πολιτική ενεργοποίηση, οι νέοι του Νομού Λάρισας έχουν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προσφέρουν συλλογικά στην περιοχή τους.