Η πηγή της ευτυχίας

Η πηγή της επιτυχίας

Η έννοια της επιτυχίας, όπως και η έννοια της ευτυχίας, έχει διαφορετική σημασία για τον καθέναν από εμάς και είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει καθολικά αποδεκτός ένας συγκεκριμένος ορισμός της. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη σημασία που δίνει ο καθένας στην επιτυχία (και κατ’ επέκταση στην αποτυχία), είναι βέβαιο ότι η πραγμάτωσή της δεν γίνεται «αυτόματα», …

Η πηγή της επιτυχίας Διαβάστε Περισσότερα »